Nacházíte se:  Úvodní strana > Klubové informace

Klubové informace
 
Dobrman klub České republiky (DKČR) je dobrovolná, nepolitická organizace, sdružující chovatele, majitele a příznivce plemene dobrman z Čech, Moravy i zahraničí, jejichž cílem je chov čistokrevných dobrmanů s průkazem původu plně odpovídajících standartu FCI. DKČR je registrován u MV od 11. 6. 1990 pod č. VSP/1-1188/90-R. DKČR byl založen v roce 1990, ustanovující schůze Klubu se konala dne 10.3.1990.

Sídlo klubu:
 Dobrman klub České republiky, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
http:
www.dobermannclub.cz, e-mail: info@dobermannclub.cz

!!! Na adresu jednatele nezasílejte hotové peníze !!! Veškeré platby zasílejte načíslo účtu klubu.Číslo účtu:1141468349/0800
 
 
Hlavní úkoly DKČR
a/ usměrňování chovu plemene dobrman v ČR
b/ vedení evidence o chovných jedincích a jejich odchovech
c/ plánovat, případně zajišťovat chovatelské a výcvikové akce plemene
d/ informovat členskou základnu, případně širokou kynologickou veřejnost o činnosti DKČR, stavu plemene a jeho propagaci
e/ dbát o zajištění dostatečného množství odborného kádru
f/ navázat spolupráci s ostatními kluby dobrmanů
g/ zajišťovat pro svou činnost potřebné finanční prostředky


Dobrman klub České republiky je prostřednictvím Českomoravské kynologické unie ČMKU členem Mezinárodní kynologické organizace FCI.

Je i členem
Mezinárodního dobrman klubu IDC sdružujícího chovatelské kluby plemene dobrman na celém světě.