!!!SPOLUPRACUJEME!!!

 ČERVENÁ TLAPKAREGISTR DOBROVOLNÝCH
PSÍCH DÁRCŮ KRVE

 

 

 

 

VÝZVA PRO ČLENY DKČR
PRO AKTUALIZACI RUBRIKY „ Naši dobrmani“
ZASÍLEJTE VAŠE POŽADAVKY A  PODKLADY, NA E-MAILOVOU ADRESU: oddvoulvu@volny.cz


VÝZVA PRO CHOVATELE DKČR
PRO AKTUALIZACI RUBRIKY SEZNAMU „ Chovatelských stanic“
ZASÍLEJTE VAŠE POŽADAVKY A PODKLADY, NA E-MAILOVOU ADRESU: oddvoulvu@volny.cz

 

 

VÝZVA PRO CHOVATELE DKČR
MÁTE-LI ZÁJEM UVEŘEJNIT
VAŠE PLÁNOVANÁ, NENAROZENÁ A NAROZENÁ ŠTĚŇATA, ZAŠLETE ZÁKLADNÍ ÚDAJE, SPOJENÍ A SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM NA WEBU DKČR
NA E-MAILOVOU ADRESU: oddvoulvu@volny.cz

 

! DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ !
ODKLAD TERMÍNU KONÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
DOBRMAN KLUBU ČR Z.S

SVOLANÉ 13. 2. 2021
NA SOBOTU 4. 9. 2021 OD 10 HODIN
ZOTAVOVNA VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR, PRAHA 4
– NUSLE NA KVĚTNICI 1105/10, GPS
SOUŘADNICE: 50.0601489N,14.4392636E.

Odůvodnění:
Vzhledem k nouzovému stavu a s tím souvisejícími vládními opatřeními není možné konání členské schůze Dobrman klubu ČR z.s. v termínu 13. 2. 2021.
Členská schůze může být svolána pouze za předpokladu, že PES bude ve stupni č. 1, neboť evidujeme více než 90 členů a nikomu nemůže být upíráno jeho právo, se schůze zúčastnit, případně bude nouzový stav zrušen zcela.
Ze zkušenosti z uplynulého roku lze předpokládat, že k omezení šíření kapénkové infekce dojde až v teplých měsících roku, kdy klesá díky teplotám a vysychání aerosolu životaschopnost virů. Dále by se již mohl v této době uplatnit positivní vliv vakcinace na šíření koronaviru v populaci. Navíc v tomto termínu těsně po letních školních prázdninách nelze předpokládat ani případný negativní dopad kumulace školních dětí a studentů na zhoršení epidemické situace.


INFORMACE K PŘÍPRAVĚ ČLENSKÉ SCHŮZE - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Vážení kolegové,
s ohledem na usnesení členské schůze z 2. 3. 2013 si Vás dovoluji informovat, že návrhy směřující k případné úpravě stanov či dalších klubových normativů, musí být zveřejněny minimálně měsíc před členskou schůzí na webu DKČR.
S ohledem na termín konání schůze dne 13. 2. 2021 /viz zveřejněná pozvánka/ Vás žádáme, abyste své případné návrhy změn zasílali současně na e-maily předsedkyně: renata_bocanova@volny.cz a místopředsedkyně: shostovska@gmail.com, a to nejpozději do neděle 10. 1. 2021 tak, abychom mohli dodržet stanovenou lhůtu.

V návrhu je třeba uvést článek, bod, aktuální znění příslušného článku normativu a současně návrh
nového znění celého bodu. Pokud připojíte i své odůvodnění k navrhované změně, budeme rádi.
Přejeme poklidné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok.
Dne 20. 12. 2020 za P DKČR Renáta Bočanová

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DKČR
INFORMACE PRO ČLENY DKČR O ZPRACOVÁNÍ JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Číslo účtu: 1141468349/0800 - jako VS vždy uvádějte číslo průkazky
  !!! Na adresu jednatele nezasílejte hotové peníze !!!
  Veškeré platby zasílejte na číslo účtu klubu.
  Zápisné (jednorázové)
200,- Kč
 Roční členský příspěvek - řádný člen -
600,- Kč