Nacházíte se:  Úvodní strana > Aktuality

Co je nového na www stránkách DKČR 
     
22.2.
2021

  Klubové informace   

       
21.2.
2021

  Klubové informace   

Vážení závodníci, milí sportovní přátelé,
na základě sdělení, zaslaného e-mailem ze sekretariátu IDC, Vás bohužel musíme
informovat, že z důvodu pandemie Covid 19 bylo
konání MS dobrmanů v roce 2021 ZRUŠENO.

3.2.
2021

  Klubové informace   

! DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ !

ODKLAD TERMÍNU KONÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
DOBRMAN KLUBU ČR Z.S

21.1.
2021

  Klubové informace   

       
       

INFORMACE K PŘÍPRAVĚ ČLENSKÉ SCHŮZE - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Vážení kolegové,
s ohledem na usnesení členské schůze z 2. 3. 2013 si Vás dovoluji informovat, že návrhy směřující k případné úpravě stanov či dalších klubových normativů, musí být zveřejněny minimálně měsíc před členskou schůzí na webu DKČR.
S ohledem na termín konání schůze dne 13. 2. 2021 /viz zveřejněná pozvánka/ Vás žádáme, abyste své případné návrhy změn zasílali současně na e-maily předsedkyně: renata_bocanova@volny.cz a místopředsedkyně: shostovska@gmail.com, a to nejpozději do neděle 10. 1. 2021 tak, abychom mohli dodržet stanovenou lhůtu.

V návrhu je třeba uvést článek, bod, aktuální znění příslušného článku normativu a současně návrh
nového znění celého bodu. Pokud připojíte i své odůvodnění k navrhované změně, budeme rádi.
Přejeme poklidné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok.
Dne 20. 12. 2020 za P DKČR Renáta Bočanová

       

fotogaleriez KV Sadská bez zadání titulu Klubový vítěz 12. 9. 2020

https://www.rajce.net/a16964105


„Fotoreportáž z výstavy pořídil p. Karel Řežábek, uveřejněno se souhlasem autora, kterému děkujeme“

26.11.
2020

  Klubové informace   

       

       
8.10.
2020

  Klubové informace   

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČESKÉ REPUBLICE OD 5. 10. 2020
a Z DŮVODU OPATŘENÍCH S TÍM SOUVISEJÍCÍCH SE RUŠÍ PŮVODNÍ TERMÍN PLÁNOVANÉ
D ZTP (11.10.2020) a KLUBOVÉ VÝSTAVY PLZEŇ ČECHUROV (10.10.2020).

AKCE SE ODKLÁDAJÍ NA NEJBLIŽŠÍ MOŽNÝ JARNÍ TERMÍN, KTERÝ JE V ŘEŠENÍ!

PŘEJEME, V TÉTO PODIVNÉ A NELEHKÉ DOBĚ, HODNĚ ŠTĚSTÍ, MNOHO ZDRAVÍ S CO NEJSILNĚJŠÍ IMUNITOU a PEVNÉ NERVY!

22.9.
2020

  Klubové informace   

2.9.
2020

  Klubové informace   

2.9.
2020

  Klubové informace   

První oficiální trénink POUZE pro již přihlášené účastníky CACITu:
13.09.2020 od 16 hodin

1,5 hodiny - 6 psů
100 Kč/ pes

Káva zajištěna


Další oficiální tréninky pro přihlášené účastníky CACITu:

28.09.2020 - 13 - 19 hod
02.10.2020 - 13 -17 hod

Zájemci se mohou hlásit na e- mail: boxerpraha@volny.cz

Harmonogram bude sestaven tak, aby se na plac měli možnost dostat všichni závodníci. (nezúčastněným na prvním tréninku bude dána na druhém nebo třetím přednost)

Mimo tyto vyhrazené časy, není hřiště dostupné

       
26.8.
2020

  Klubové informace   

15.8.
2020

  Klubové informace   

Speciální výstava
dobrmanů v Klánovicích
8. srpna 2020


FOTOGALERIE


VÝSLEDKY

15.8.
2020

  Klubové informace   

11.8.
2020

  Klubové informace   

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
PRO ÚČASTNÍKY A NÁVŠTĚVNÍKY
SVODU A BONITACE DKČR V PLZNI.

OBĚ AKCE PROBĚHNOU V SOBOTU 15.8.2020

ZAČÁTEK POSUZOVÁNÍ SVODU: 9.30 hod.
ZAČÁTEK POSUZOVÁNÍ BONITACE PO UKONČENÍ SVODU DOBRMANŮ!

       
2.8.
2020

  Klubové informace   

Kynologický klub Sadská z pověření Dobrman klubu České republiky pořádá

KLUBOVOU VÝSTAVU
bez zadání titulu Klubový vítěz

CAJC, CAC, r. CAC
NEJLEPŠÍ MLADÝ PES
NEJLEPŠÍ MLADÁ FENA
NEJLEPŠÍ DOSPĚLÝ PES
NEJLEPŠÍ DOSPĚLÁ FENA
NEJLEPŠÍ MLADÝ - BOJ,
NEJLEPŠÍ VETERÁN - BOV
NEJLEPŠÍ Z PLEMENE – BOB
NEJLEPŠÍ Z PLEMENE OPAČNÉHO POHLAVÍ - BOS

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ : 12. září 2020 – areál cvičiště Kynologického klubu SADSKÁ,

(info + 420 775 956 352 propozice a přihláška)

ROZHODČÍ : ŠTĚFÁNIA KLEINOVÁ (SLOVENSKO)

       
6.7.
2020

  Klubové informace   

Kynologický klub Plzeň Čechurov z pověření Dobrman klubu České republiky
pořádá
BONITACI

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ : 16.srpna 2020 – areál cvičiště Kynologického klubu Plzeň Čechurov (info na tel. 776435212 - propozice a přihláška)

Kynologický klub Plzeň-Čechurov z pověření Dobrman klubu ČR
pořádá
Svod dorostu se soutěží o nejlepšího psa a fenu svodu DKČR

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ: 15.srpna 2020 – areál cvičiště Kynologického klubu Plzeň-Čechurov (info 776435212 - propozice a přihláška)

       
30.6.
2020

  Klubové informace   

Kynologický klub Klánovice z pověření Dobrman klubu České republiky pořádá SPECIÁLNÍ VÝSTAVU se zadáním titulů:
CAJC, CAC, r. CAC NEJLEPŠÍ MLADÝ - BOJ,
NEJLEPŠÍ VETERÁN - BOV
NEJLEPŠÍ Z PLEMENE – BOB
NEJLEPŠÍ Z OPAČNÉHO POHLAVÍ - BOS
NEJLEPŠÍ ŠTĚNĚ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY
NEJLEPŠÍ DOROST SPECIÁLNÍ VÝSTAVY
VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY MLADÝCH PES, FENA
VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY – DOSPĚLÁ FENA
VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY – DOSPĚLÝ PES
VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY – VETERÁN PES, FENA

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ : 8. srpna 2020 – areál cvičiště Kynologického klubu Klánovice, Praha 9, ulice V Jehličině
(info 603 492 333)

ROZHODČÍ : ANTONÍN KARBAN

PŘIHLÁŠKY : Řádně vyplněné přihlášky spolu s kopií průkazu původu ( všechny strany ), kopií o zaplacení výstavního poplatku a členství DKČR na rok 2020 zasílejte do dne uzávěrky na adresu: Marek Michal, Alšova 545, Šestajovice, 250 92
nebo emailovou adresu: oddvoulvu@volny.cz

propozice a přihláška - doc / pdf

5.6.
2020

  Klubové informace   

23.5.
2020

  Klubové informace   

       
23.4.
2020

  Klubové informace   

!!! UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE!!!

Vážení chovatelé dobrmanů,
v návaznosti na opatření a nařízení vlády, v souvislosti se šířením onemocnění COVID19 v České republice a vyhlášený nouzový stav, předsednictvo DKČR rozhodlo a zavádí níže uvedené:

Veškeré Vaše požadavky týkající se chovu (žádosti o vystavení krycího listu, vyplněné krycí listy apod.) je možné, po dobu mimořádného stavu v zemi až do odvolání, vyřizovat elektronickou poštou na emailové adrese: oddvoulvu@volny.cz

Po dobu trvání nouzového stavu zasílejte hlášení vrhu prioritně e-mailovou zprávou (s žádostí o potvrzení o přečtení zprávy) na adresu ÚPCH oddvoulvu@volny.cz

První kontrola vrhu (tato se neprovádí povinně u chovatelů, kteří odchovali více jak 3 vrhy) bude po dobu trvání nouzového stavu provedena s ÚPCH distančním způsobem, minimálně telefonicky na tel. 724 424 964 (dle dohody mezi ÚPCH a chovatelem event. s možností zaslání videa, kontaktu přes Skype atp.)

Po dobu trvání nouzového stavu druhá kontrola vrhu bude provedena veterinárním lékařem při čipování či očkování štěňat. Formulář o provedení kontroly vrhu je na vyžádání na emailové adrese ÚPCH: oddvoulvu@volny.cz

V současné nelehké době Vám přejeme hodně štěstí, mnoho zdraví, pevné nervy a co nejsilnější imunitu.
       
8.5.
2020

  Klubové informace   

VÝZVA PRO ČLENY DKČR

PRO AKTUALIZACI RUBRIKY „ Naši dobrmani“
ZASÍLEJTE VAŠE POŽADAVKY A  PODKLADY, NA E-MAILOVOU ADRESU: oddvoulvu@volny.cz


VÝZVA PRO CHOVATELE DKČR

PRO AKTUALIZACI RUBRIKY SEZNAMU „ Chovatelských stanic“
ZASÍLEJTE VAŠE POŽADAVKY A PODKLADY, NA E-MAILOVOU ADRESU: oddvoulvu@volny.cz
8.5.
2020

  Klubové informace   

VÝZVA PRO CHOVATELE DKČR

MÁTE-LI ZÁJEM UVEŘEJNIT
VAŠE PLÁNOVANÁ, NENAROZENÁ A NAROZENÁ ŠTĚŇATA, ZAŠLETE ZÁKLADNÍ ÚDAJE, SPOJENÍ A SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM NA WEBU DKČR NA E-MAILOVOU ADRESU: oddvoulvu@volny.cz
23.4.
2020

  Klubové informace   

       
3.3.
2020

  Klubové informace   

Vážení členové dobrman klubu,

 

v souvislosti s aktuálními problémy uvnitř německého dobrman klubu (Doberman Verein), které fakticky omezují výkon některých činností tohoto subjektu, nám na vznesený dotaz ke konání naplánovaného ZTP na 24. 5. 2020, bylo doporučeno prozatím akci odložit (na podzimní měsíce?).

ZTP bylo naplánováno jako víkendová akce spolu se speciálním výstavou dobrmanů, kdy obě akce měly být posouzeny rozhodčím Thomasem Bechtem.

 

PŘEDSEDNICTVO DKČR PŘIJALO HLASOVÁNÍM PER ROLLAM DNE 27. 2. 2020 NÁSLEDUJÍCÍ ROZHODNUTÍ:

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA A ZTP 23. a 24. 5. 2020 SE V TOMTO TERMÍNU RUŠÍ

O NOVĚ STANOVENÉM TERMÍNU VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAT – ZMĚNA DATA KONÁNÍ VÝSTAVY PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ PŘEDSEDNICTVEM ČMKU

 

DOPORUČUJEME TAKÉ ODLOŽIT VAŠE PŘÍPADNÉ POŽADAVKY NA DOBERMAN VEREIN, KTERÉ JSOU PODMÍNĚNY PŘEDCHOZÍ PLATBOU NA ÚČET (typicky vyhodnocení HD) – ÚČET JE ZABLOKOVÁN.

 
14.1.
2020

  Klubové informace   

Plán klubových akcí DKČR 2020 – chronologicky

Výroční členská schůze - 8.2.2020 od 10 hod.

Speciální výstava dobrmanů 2020 + D ZTP - 23 + 24.5.2020 – ZKO Klánovice

Klubová výstava bez zadáním titulu Klubový vítěz - 12. 9. 2020 - ZKO Sadská

MR dobrmanů (společný závod s BOX a RTW) Všestary - 3. – 4. 10. 2020

Klubová výstava se zadáním titulu Klubový vítěz - 10. 10. 2020 - ZKO Plzeň Čechurov

Jarní a podzimní svod a bonitace - ZKO Klánovice/ZKO Plzeň Čechurov - termín bude upřesněn
       
21.12.
2019

  Klubové informace   

14.11.
2019

  Klubové informace   

výsledky SVODU
a
BONITACE Plzeň Čechurov 12.10.2019

15.10.
2019

  Klubové informace   

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY DOBRMANŮ 2019
VŠESTARY - 5. / 6.10. 2019

výsledková listina

       
15.10.
2019

  Klubové informace   

ROČENKA 2019

PŘÍSPĚVKY, REPORTÁŽE A INZERCI
 

ZASÍLEJTE EMAILEM NA

oddvoulvu@volny.cz

renata_bocanova@volny.cz 

uzávěrka 15.11.2019

26.09.
2019

  Klubové informace   

Klubová výstava DKČR Klánovice 2019

 

FOTOGALERIE

 

VÝSLEDKY

01.09.
2019

  Klubové informace   

Boxer klub České republiky – ÚP Praha pořádá ve spolupráci
s Moravskoslezským dobrman klubem ČR
a Rottweiler klubem ČR
Mistrovství České republiky ve výkonu dobrmanů dle IGP3,
Justitzův memoriál boxerů
a Rottweiler CUP se zadáním titulu CACT, CACIT
a otevřený závod ostatních plemen (s výjimkou NO a BO)
dle IGP3 o tituly CACT, CACIT.


Propozice / Přihláška

02.08.
2019

  Klubové informace   

Kynologický klub Plzeň-Čechurov
z pověření Dobrman klubu ČR

Pořádá
BONITACI a SVOD DOROSTU
se soutěží o nejlepšího
psa a fenu svodu DKČR


12.října 2019 – areál cvičiště Kynologického klubu Plzeň-Čechurov

propozice + přihláška svod
propozice + přihláška bonitace

       
24.07.
2019

  Klubové informace   

!!! ZVEME VÁS !!!
na
KLUBOVOU VÝSTAVU DOBRMANŮ DKČR

se zadáním titulů
CAJC, CAC, BOB, BOS, BOJ, BOV

Klubový vítěz DKČR 2018 černý a hnědý

Klubový vítěz DKČR mladých 2018 černý a hnědý

21.9.2019

areál cvičiště Kynologického klubu Klánovice, Praha 9, ulice V Jehličině
(info 603 492 333)

propozice + přihláška (pdf)
propozice + přihláška (doc)

24.07.
2019

  Klubové informace   

!!! REPORTÁŽ V ČASOPISU -  PSÍ SPORTY !!!
 

IDC - MISTROVSTÍ SVĚTA DOBRMANŮ

MAĎARSKO 2019
 

OČIMA TEAMLEADERA DOBRMAN KLUBU ČR

Mgr. KATEŘINY KREJČÍ

08.07.
2019

  Klubové informace   

Svod DOBRMANŮ
Klánovice 15.6.2019
Výsledky svodu

 

Bonitace DOBRMANŮ
Klánovice 15.6.2019
Výsledky bonitace

08.07.
2019

  Klubové informace   


!!!SPOLUPRACUJEME!!!

 ČERVENÁ TLAPKAREGISTR DOBROVOLNÝCH
PSÍCH DÁRCŮ KRVE

 

       
10.06.
2019

  Klubové informace   

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

PRO ÚČASTNÍKY A NÁVŠTĚVNÍKY

SVODU A BONITACE DKČR
 

OBĚ AKCE PROBĚHNOU V SOBOTU 15.6.2019
 

ZAČÁTEK POSUZOVÁNÍ SVODU: 8.30 hod.

ZAČÁTEK POSUZOVÁNÍ BONITACE: 11hod.
 

20.05.
2019

  Klubové informace   

Z POVĚŘENÍ
DOBRMAN KLUBU ČR

VÁS ZVEME NA
SVOD a BONITACI DOBRMANŮ

dne 15. a 16.6.2019
areál
ZKO KLÁNOVICE - PRAHA 9

Propozice svod + přihláška svod 2019

Propozice bonitace + přihláška bonitace 2019

 

18.05.
2019

  Klubové informace   

KLUBOVÁ VÝSTAVA DKČR 2019 - ZKO Plzeň Čechurov
rozhodčí: Kateřina Michalová

výsledky + fotogalerie

 

20.05.
2019

  Klubové informace   

Nabídka spolupráce
při uspořádání akcí
Dobrman klubu ČR
v roce 2020!!!


VÝČET PLÁNOVANÝCH
KLUBOVÝCH AKCÍ
V ROCE 2020
Jarní svod a bonitace 2020
Podzimní svod a bonitace 2020

Speciální výstava dobrmanů 2020
Klubová výstava dobrmanů se zadáním titulu Klubový vítěz 2020
Klubová výstava dobrmanů bez zadání titulu Klubový vítěz 2020


Zájemce o uspořádání akcí
pod záštitou
Dobrman klubu ČR
z řad ZKO či jiných občanských sdružení žádáme o zaslání nabídek na spolupráci k rukám předsedkyně MUDr. Renáta Bočanová na e-mail: renata_bocanova@volny.cz, nejpozději do 30.6.2019!

       
6.05.
2019

  Klubové informace   

Z POVĚŘENÍ
DOBRMAN KLUBU ČR

VÁS ZVEME NA
SVOD a BONITACI DOBRMANŮ

dne 15. a 16.6.2019
areál ZKO KLÁNOVICE - PRAHA 9

Propozice svod + přihláška svod 2019

Propozice bonitace + přihláška bonitace 2019


uzávěrka prodloužena do 12.5.2019

6.05.
2019

  Klubové informace   

IDC World Championship/ Mistrovství světa dobrmanů
3. - 5.5.2019

Kincsem Lovaspark - Tápiószentmárton

výsledky


 

27.03.
2019

  Klubové informace    

27.03.
2019

  Klubové informace   

Kynologický klub Plzeň Čechurov
z pověření Dobrman klubu 
České republiky pořádá
KLUBOVOU VÝSTAVU 
se zadáním titulů:
CAJC, CAC, r. CAC NEJLEPŠÍ MLADÝ - BOJ,NEJLEPŠÍ VETERÁN - BOV
NEJLEPŠÍ Z PLEMENE – BOB
NEJLEPŠÍ Z OPAČNÉHO POHLAVÍ - BOS

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ : 
18. května 2019 – areál cvičiště Kynologického klubu Plzeň Čechurov

ROZHODČÍ : KATEŘINA MICHALOVÁ

propozice + přihláška

       
17.3.
2019

  Klubové informace   

ŽÁDÁME VŠECHNY ČLENY,

KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM 
O ÚČAST NA D-ZTP
PŘI KLUBOVÉ 
VÝSTAVĚ DOBRMANŮ,
ABY KONTAKTOVALI
HLAVNÍHO PORADCE CHOVU

NA EMAILU: ODDVOULVU@VOLNY.CZ

DO 30.4.2019

5.2.
2019

  Klubové informace   

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 23.3.2019 od 10.00

 

!!! UPOZORNĚNÍ
PRO ČLENY !!!

!!! NÁHRADNÍ TERMÍN PRO PLATBU ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ 2019 !!!

PLATBA BEZHOTOVOSTNÍ - do 20. 3. 2019

PLATBA HOTOVOSTNÍ - 23. 3. 2019 ( ČLENSKÁ SCHŮZE )

5.12.
2019

  Klubové informace   

Plán klubových akcí DKČR 2019 – chronologicky

Výroční členská schůze - 23.3.2019 od 10 hod.

Jarní svod a bonitace - ZKO Klánovice - termín bude upřesněn po dohodě s pořadatelem

Podzimní svod a bonitace - ZKO Plzeň – Čechurov – termín bude upřesněn po dohodě s pořadatelem

Klubová výstava bez zadáním titulu Klubový vítěz - 18. 5. 2019 - ZKO Plzeň Čechurov

Klubová výstava se zadáním titulu Klubový vítěz ( ev.dle zájmu + ZTP) - 21. 9. 2019 - ZKO Klánovice

21.12.
2018

  Klubové informace   

       
     

staré aktuality